ผศ.ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์
ผศ.ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ อาจารย์ โทนี่ ปัญญโรจน์

การพูดโน้มน้าวใจ​


การพูดโน้มน้าวใจ

โดย...ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ม.พิษณุโลก

www.drsuthichai.com

การใช้ชีวิตอยู่ในสังคม การพูดเป็นการสื่อสารที่มีความง่าย มีความจำเป็นและมีความสำคัญในการที่มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในสังคม ซึ่งวัตถุประสงค์ของการพูดมีหลายประเภท เช่น การพูดเพื่อความบันเทิง การพูดเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร การบรรยายและการพูดเพื่อการจูงใจหรือโน้มน้าวใจคน

ในบทความนี้เราจะมาพูดในการเรื่องการพูดเพื่อการโน้มน้าวใจคน ซึ่งทักษะของการพูดโน้มน้าวใจที่ดี ผู้พูดต้องมีหรือควรมีสิ่งเหล่านี้ มาประกอบการพูด คือ

1.ผู้พูดต้องเป็นคนมีเหตุมีผล ผู้พูดต้องเป็นคนที่หาเหตุผลต่างๆ มาชี้แจงในการพูด สำหรับเรื่องที่พูด ผู้พูดอาจจะต้องบอกข้อดี ข้อเสีย หากว่าผู้ฟังทำตามหรือไม่ทำตาม สิ่งที่ผู้พูดได้พูดออกไป

2.ผู้พูดจะต้องพูดให้ผู้ฟังเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ เชื่อถือ เกิดความประทับใจในการพูด ทั้งนี้ยังคงรวมไปถึง บุคลิกภาพ นิสัย ตำแหน่งหน้าที่การงานของผู้พูดด้วย หากว่าผู้พูดเป็นคนที่มีชื่อเสียง มีตำแหน่งใหญ่โต ผู้ฟังก็มักจะเชื่อถือ เชื่อฟัง เกิดความศรัทธา มากกว่าผู้พูด ที่ไม่มีชื่อเสียง ไม่มีตำแหน่งใหญ่โต

3.ผู้พูดจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น พูดให้คนไม่สูบบุหรี่ แต่ผู้พูดยังสูบบุหรี่อยู่ พูดให้คนเลิกกินเหล้า แต่ผู้พูดยังคงกินเหล้าอยู่ พูดให้คนเลิกเล่นการพนัน แต่ผู้พูดยังเล่นการพนันอยู่ อย่างนี้ ถ้าผู้พูดพยายาม พูดให้โน้มน้าวใจสักเพียงใด คนฟังก็มักจะไม่เกิดความเชื่อถือ เกิดความศรัทธา และไม่อยากที่จะนำสิ่งที่หรือเนื้อหาต่างๆของผู้พูดไปปฏิบัติ

4.ผู้พูดควร หาเอกสาร ควรหาหลักฐาน ควรหารูปภาพ ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มาประกอบการพูด เช่น พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจ ก็ควรนำเอาเอกสาร ข้อมูลของ ธนาคารแห่งประเทศไทย มาประกอบการพูด , พูดถึงเรื่อง ความผิด ก็ควรนำเอาประมวลกฏหมายมาตราต่างๆมาประกอบการพูด

5.ผู้พูดควร สอดใส่อารมณ์ในการพูด ถ้าพูดเรื่องเศร้า ควรใส่น้ำเสียง ใส่อารมณ์ ถ้าพูดเรื่องจริงจัง ควรทำหน้าตาจริงจังไปด้วย ดังตัวอย่าง ถ้าเราสังเกตการพูดทางการเมือง ซึ่งเป็นการพูดโน้มน้าวใจแบบหนึ่ง ผู้พูดจะใช้น้ำเสียงต่างๆในเวลาที่พูด เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความคล้อยตาม

6.ผู้พูดควร พูดเรื่องผลประโยชน์ พูดเรื่องรายได้ พูดเรื่องสิ่งที่ผู้ฟังจะได้รับ เมื่อผู้ฟังดได้นำเอาเรื่องที่พูดไปปฏิบัติ เช่น การพูดเกี่ยวกับงานขาย ถ้าผู้พูดต้องการให้ผู้ฟังสมัครเป็นตัวแทนเพื่อจำหน่ายสินค้า ผู้พูดควรพูดถึงรายได้ที่เกิดจากการขาย หรือ ถ้าผู้พูดต้องการให้ผู้ฟังใช้สินค้า ผู้พูดก็ควรพูดถึง คุณประโยชน์ของสินค้า ข้อดีต่างๆของสินค้า

7.ผู้พูดควรหาตัวอย่าง บุคคล เรื่องราว ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พูดมาประกอบเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ เช่น การพูดให้คนเลิกสูบบุหรี่ เราควรนำตัวอย่างบุคคลที่เป็นโรคต่างๆที่เกี่ยวกับการสูบบุหรี่มาใช้ประกอบในการพูด (โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งหลอดลม โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด ฯลฯ)


หมายเลขบันทึก: 595116เขียนเมื่อ 21 กันยายน 2015 05:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 กันยายน 2015 05:34 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี