ผลลัพธ์โรงเรียนพ่อแม่ที่ผ่านมา จากปี 2555-2558

ลองเก็บข้อมูลเปรียบเทียบในกลุ่มแม่ที่เข้าโรงเรียนพ่อแม่ครบ 4 ครั้งตามหลักสูตรของที่ศูนย์อนามัยที่ 8 กับกลุ่มที่ไม่ได้เข้าโรงเรียนพ่อแม่ แต่ได้รับบริการตามปกติ หรือก็คือได้รับการสอนเป็นรายบุคคล

พบว่า..เข้าโรงเรียนพ่อแม่ครบ 4 ครั้ง ผลลัพธ์เรื่องซีดก่อนคลอดน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่เข้าโรงเรียนพ่อแม่ค่ะ

พบว่า...เข้าโรงเรียนพ่อแม่ครบ 4 ครั้ง มีทารกคลอดน้ำหนักน้อยกว่า 2500 กรัม น้อยกว่าในกลุ่มที่ไม่เข้าโรงเรียนพ่อแม่


พบว่า..เข้าโรงเรียนพ่อแม่ครบ 4 ครั้ง คลอดก่อนกำหนดน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่เข้าโรงเรียนพ่อแม่อีกเช่นกัน

แต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้อมูลที่เก็บไว้เพราะอยากรู้ ยังไม่ได้เป็นผลงานวิจัยใดๆ นะคะ ไม่มีการตัดตัวแปรรบกวนใดๆ แต่ก็น่าสนใจว่า โรงเรียนพ่อแม่ที่เราสอนๆ อยู่มันน่าจะมีดีแล้วล่ะนะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนพ่อแม่ความเห็น (0)