ชินกาลมาลีปกรณ์ฉบับคำกลอนตอนวัดวัดป่าแดงหลวงข้างเชิงดอยจอมกิติ(เชียงราย)( อาจารย์สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์)

เขียนชินกาลมาลีปกรณ์ฉบับคำกลอนหลายวัดที่ร้างรา..ข้าพเจ้าเขียนทั้งน้ำตาเพราะเหตุใด...
ชินกาลมาลีปกรณ์ฉบับคำกลอนตอนวัดวัดป่าแดงหลวงข้างเชิงดอยจอมกิติ(เชียงราย)

อาจารย์สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์


วัดป่าแดงหลวงข้างเชิงดอยจอมกิติ

เคยเป็นที่อุปสมบทเหล่าพระสงฆ์

สร้างสมัยพระเจ้าเมกุฏิสุทธิวงศ์

วัดนี้สร้างลงในปี ๒๐๙๙ตามตำนาน

ตามชินกาลมาลีปกรณ์เขียนเล่ากล่าวเอาไว้

เหล่าเถระทำอะไรจงไขขาน

เมืองเชียงแสน(โยนก)เกาะดอนแท่นเพื่อทำการ(อุปสมบท)

อุปสมบทกุลบุตรนั้นอันมากมาย

ต่อมาสมัยพระเจ้าฝั่งแกน(เจ้าดิส)

มีคนคิดอุปสมบทอย่างหลากหลาย

มีพระภิกษุสงฆ์ลังกามามากมาย

เพื่อสืบสายศาสนาลังกาวงศ์

ปัจจุบันป่าแดงหลวงเหลือซาก

เป็นอดีตจารึกฝากเหล่าพระสงฆ์

อุปสมบทที่สุวรรณปาสาณกะ(แผ่นหิน)หลากหลายองค์

หนึ่งองค์นามพระธรรมทินนะพระเชียงราย

คือองค์ประธานกระทำสังคายนาพระไตรปิกฎ(ครั้ง๘)

หยิบยกจากจารึกธรรมทินให้ความหมาย

วัดป่าแดงหลวงร้างลาน่าเสียดาย

ทิ้งไว้เดียวดายเขียนไปทั้งน้ำตา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทกลอนกระต่ายใต้เงาจันทร์ความเห็น (0)