นวัตกรรมการศึกษา

การศึกษาทำให้ธุรกิจการค้าพัฒนาเร็วขึ้น เป็นการติดต่อไร้พรมแดนในยูคแห่งการสื่อสารพัฒนา ถ้าจะเปรียบกับร่างกายมนุษย์แล้วเทคโนโลยีก็เหมือนโลหิตและการสื่อสารก็เหมือนระบบหมุนเวียนโลหิต ที่จะช่วยให้การค้าเจริญขึ้น