ความสุขที่สุดในโลก

ความสุขที่พอเพียง
มูลนิธิเศรษฐกิจใหม่ (New economics foundation. 2549) ได้เผยผลสำรวจดัชนีความสุข ว่าประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก คือ สาธารณรัฐวานูอาตู เป็นประเทศเล็กๆ อยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก มีประชากร 199,829 กว่าคน ที่น่าอยู่เพราะมีความพอเพียง ไม่ได้สนใจสังคมนิยม อยู่ตามอัตภาพแบบชีวิตพอเพียง ดัชนีที่ใช้วัดความสุขของประเทศ คือ                                 1. ความเป็นอยู่และผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม                                2. ความพอใจในการมีชีวิต                                3. ความคาดหวังในชีวิต                                4. ปริมาณการใช้สภาพแวดล้อมในการดำเนินชีวิต คือ ปริมาณที่ดินที่เหมาะสมสำหรับจำนวนประชากรและการบริโภคพลังงาน                         ผลสำรวจครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลว ของประเทศต่างๆ ในการดูแลประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และความจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการใช้ชีวิตของทุกคน จึงกล่าวได้ว่าความสุขดังกล่าวเกิดจาก                                 1. ความพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ของคนตามสภาพที่เป็นจริง                                2. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมกับจำนวนประชากร                                3. ความพอใจกับสิ่งเล็กน้อย ไม่เน้นบริโภคนิยม                                4. ความเป็นชุมชนที่หวังดีต่อกัน                         ประเทศวานูอาตู ใช้ทรัพยากรด้วยการประหยัด หรือการใช้อย่างคุ้มประโยชน์ ความสุขของประเทศวานูอาตู จึงเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้สำนึกพอใจกับทรัพยากรที่มีอยู่แม้จะมีปริมาณน้อยแต่ไม่ต้องเดือดร้อนวุ่นวายเกินเหตุ
ชาววานูอาตูพอใจกับสิ่งเล็กน้อยที่มี และการดำรงชีวิตร่วมกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
                         การมีชีวิตที่มีความสุขได้ก็คือการมีปัจจัยขั้นพื้นฐาน มีอาหารรับประทาน มีน้ำบริโภค มีอากาศไว้หายใจที่พอเพียง (วินัย วีระวัฒนานนท์ ) ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถพัฒนาให้ชุมชนมีชีวิตที่มีความสุขได้ เหมือนตัวอย่างคำกล่าวของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนี้  ...การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ ต้องอาศัยความเข้มแข็งของชุมชนและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม รวมพลังพัฒนาให้เมืองและชนบทมีความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัยมีเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีมีความสุข...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความสุขที่พอเพียง

คำสำคัญ (Tags)#วานูอาตู#ความสุขที่พอเพียง#ความสุขที่สุดในโลก

หมายเลขบันทึก: 59481, เขียน: 14 Nov 2006 @ 08:48 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

สรฤทธ จันสุข
IP: xxx.113.17.156
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับที่แวะมาเยี่ยม