13 พ.ย. 49 อาจารย์สอนเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล โดยให้สืบค้นในเว็บไซต์ของE-Book ในเว็บนี้มีประโยชน์มากสามารถเข้าไปสืบค้นข่าวสารต่างๆ และสามารถหาหนังสือที่เราสนใจได้ที่เว็บไซต์ของรามคำแหง