เมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูลซึ่งเป็นการเรียนรู้ในการสืบค้นข้อมูลทั้งที่เป็นหนังสือ  หนังสือพิมพ์ย้อนหลัง ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้อย่างมากมาย ได้สืบค้นข้อมูลเป็นอย่างชาญฉลาด โดยที่ไม่ต้องปวดหัวว่าจะสืบค้นข้อมูลตรงไหน อย่างไร