ส่งผลงานประเมินตำแหน่งนักวิชการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญของนางนฤมล บูรณะพิมพ์ เรื่องที่ 2. เทคนิคการตรวจสอบการประเมินผลการดำเนินงานโครงการความเห็น (0)