ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงของนักโทษในเรือนจำ


เรือนจำไม่ใช่สถานที่ซึ่งมีสภาพแวดล้อมปกติ สถานที่ทางกายภาพส่วนใหญ่ล้อมรอบด้วยกำแพงสูง ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นสถานที่การลงโทษ เรือนจำนำมนุษย์ที่มีปัญหาในการใช้ความรุนแรงเข้ามาอยู่ในพื้นที่คับแคบสำหรับความรู้สึกนึกคิดของพวกเขา งานวิจัย เรื่อง Causes and Prevention of Violence in Prisons ทำให้เห็นภาพรวมเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เกิดความรุนแรง วิธีการที่จะสามารถช่วยป้องกัน หรือ ลดการใช้ความรุนแรงของนักโทษในเรือนจำ..........................


ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงของนักโทษในเรือนจำ


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์


ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงของนักโทษในเรือนจำ ข้อมูลจากงานวิจัย เรื่อง สาเหตุและการป้องกันการใช้ความรุนแรงในเรือนจำ (Causes and Prevention of Violence in Prisons) ของ Homel, R. & Thomson, C. (2005) สรุปความโดยสังเขป ดังนี้  • ปัจจัยด้านลักษณะนักโทษ เช่น อายุ และ เพศ ได้แก่ นักโทษวัยหนุ่ม นักโทษผู้ใหญ่ นักโทษหญิง และ นักโทษชาย


  • ปัจจัยด้านโครงสร้าง เช่น สถาปัตยกรรมเรือนจำ และ การออกแบบ เรือนจำ และระดับการรักษาความปลอดภัย


  • ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ เช่น แนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการ การฝึกอบความรู้ ทักษะ และ การปลูกฝังวัฒนธรรมเรือนจำ


  • ปัจจัยด้านอิทธิพลสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น แรงกดดันทางการเมือง ความตึงเครียดทาง เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ


  • ปัจจัยด้านสถานการณ์ เช่น การบริหารจัดการคุกไม่มีประสิทธิภาพ การเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังในช่วงสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง


  • ปัจจัยด้านการจัดการสิทธินักโทษ เช่น สิทธิที่จะได้รับอาหารถูกหลักโภชนาการและเพียงพอต่อความต้องการ สิทธิที่จะได้รับการติดต่อกับญาติและทนายความ สิทธิที่จะประกอบพิธีทางศาสนาตามความเชื่อของนักโทษ สิทธิที่จะได้รับเครื่องนุ่งห่มที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น


  • ปัจจัยด้านสิ่งอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง เช่น ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุงห่ม ยารักษาโรค เป็นต้น


  • ปัจจัยด้านการจัดโปรแกรมการศึกษา และ การรักษาผู้กระทำความผิดบางอย่าง เช่น โปรแกรมการศึกษาระดับต่างๆจนถึงระดับวิทยาลัย ในเรือนจำ โปรแกรมความผิดเกี่ยวกับเพศ และโปรแกรมความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ฯลฯ


  • ปัจจัยด้านการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการควบคุมและด้านการฝึกอบรม ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการฝึกอบรม เช่น หน่วยพิเศษ Barlinnie ของสกอตแลนด์ ที่มีการคัดเลือกนักโทษจาก ทั่วประเทศเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมใหม่ของเรือนจำ การเพิ่มเวลาสำหรับกิจกรรมสันทนาการ และ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการควบคุม เช่น มาตรการเฝ้าระวังในช่วงสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง ฯลฯ ซึ่งปัจจัยสถานการณ์นับเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของ การป้องกันความรุนแรงในเรือนจำมากที่สุดโดยสรุป


เรือนจำไม่ใช่สถานที่ซึ่งมีสภาพแวดล้อมปกติ สถานที่ทางกายภาพส่วนใหญ่ล้อมรอบด้วยกำแพงสูง ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นสถานที่การลงโทษ เรือนจำนำมนุษย์ที่มีปัญหาในการใช้ความรุนแรงเข้ามาอยู่ในพื้นที่คับแคบสำหรับความรู้สึกนึกคิดของพวกเขา งานวิจัย เรื่อง สาเหตุและการป้องกันการใช้ความรุนแรงในเรือนจำ (Causes and Prevention of Violence in Prisons) ทำให้เห็นภาพรวมเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้เกิดความรุนแรงวิธีการที่จะสามารถช่วยป้องกัน หรือ ลดการใช้ความรุนแรงทั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่าง ผู้กระทำความผิดด้วยกันเอง หรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผู้กระทำผิดกับเจ้าหน้าที่เรือนจำ โดยมีปัจจัยด้านสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของการป้องกันความรุนแรงในเรือนจำ


........................Referenceภาพประกอบจากเว็บไซต์ http://crimetimepreview.com/2013/08/wentworth-prison-channel-5-with-danielle-cormack-catherine-mcclements-nicole-da-silva-preview.html/ และ

เว็บไซต์ http://www.digitalspy.co.uk/tv/news/a547300/wentwo...หมายเลขบันทึก: 594496เขียนเมื่อ 7 กันยายน 2015 12:28 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 กันยายน 2015 12:31 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (3)

ขอบคุณมากครับท่านวอญ่า - ผุ้เฒ่า - natachoei--

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี