นวัตกรรมการศึกษา การผสมผสานหลักสูตร การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  ติดต่อ

  วิพากศิลป์  
ากบทความข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความพยามที่จะพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของไทยในสาขาที่สอดคล้องกับการค้าและธุรกิจ โดยคำนึงถึงการเติบโตทางธุรกิจในระดับมหภาคซึ่งกำลังอยู่ในภาวะที่มีการแข่งขันกันอย่างสูง โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการชิงความได้เปรียบต่อกันโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะมีต่อผู้ที่มีอำนาจ หรือสถานะทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่าอย่างประเทศไทย ดังนั้นเราจำเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทั้งทางด้านเศรษฐกิจและไอซีทีควบคู่กันไป เพื่อสามารถแข่งขันหรือต่อรองกับประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งหลายได้อย่างรู้เท่าทัน อย่างไรก็ดีการที่ประเทศจะพัฒนาได้นั้นมิได้ขึ้นอยู่กับคนที่มีความรู้ความสามารถเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องพร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรมด้วย ซึ่งหมายถึงการนำพาประเทศไปสู่ความผาสุขอย่างครบถ้วนแท้จริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 59438, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:20:56+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #วิพากษ์บทความ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)