รอบรู้เรื่องซอฟต์แวร์กับSIPA

     SIPA เป็นหน่วยงานที่พัฒนาทางด้าน ICT ของประเทศไทย    ซึ่งได้จัดโครงการ ICT City โดยจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต เป็นจังหวัดนำร่อง ข้าพเจ้าคืดว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะ ICT มีความสำคัญมากในปัจจุบัน และโครงการนี้ควรจัดให้ทั่วทุกภูมิภาคในเร็วๆนี้