คลังธรรมะที่ได้จัดทำขึ้นมาก็เพื่อไว้เป็นที่ศึกษาและเผยแผ่ธรรมะของพระศาสดา

โดยครูบาอาจารย์ หลวงปู่พุทธะอิสระ ท่านได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ และวิถีแห่งจิตวิญญาณ  และ

เรื่องเล่าของเหล่าศิษยานุศิษย์

ผมได้เรียบเรียงรวบรวมไว้บางส่วนซึ่งเป็นส่วนน้อยที่ได้นำมาโพสไว้ในบล็อก ส่วนการเพิ่มเติมเนื้อหาก็จะมีการอัพเดตเป็นระยะ ครับ 

 

 

                                                                             กิตติพงษ์