แด่..ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุพร เกิดสว่าง

งานช่วยคน พ้นปัญหา คุณค่ายิ่ง

งานบางสิ่ง ช่วยชีวิต มิผิดหวัง

งานของแพทย์ คนนี้ มีพลัง

งามสมดัง เกิดสว่าง อย่างสกุล

ท่านสุพร ที่ร่ำลือ คืออาจารย์

มีผลงาน การวิจัย ให้เกื้อหนุน

ศาสตราจารย์ ด้านการแพทย์ ได้รับทุน

ผู้ทรงคุณ ของแท้ และแน่นอน

เมื่อเปิดอ่าน การให้ คำปรึกษา

จึงรู้ว่า ทั้งตำรา และคำสอน

รูปแบบมี ภาษาเด่น เน้นทุกตอน

ท่านสุพร เขียนเรื่องนี้ ดีจริงจริง

มากความรู้ สูติ - นรีเวช

ทั้งวิเศษ เรื่องปรึกษา ในทุกสิ่ง

ประสบการณ์ งานอบรม สมอ้างอิง

Counseling ของอาจารย์ สื่อสารตรง

ขอบคุณท่าน ที่ตั้งใจ ให้ปรึกษา

ผ่านตำรา พาทุกข์หาย คลายความหลง

มองตนออก บอกตนได้ ไม่งุนงง

กุศลส่ง มอบสำราญ อาจารย์เทอญ


ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

ธันวาคม ๒๕๔๓


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า....จากโรงเรียนเล็กความเห็น (0)