วันนี้ วันดี (กาพย์กลอนฉบัง ๑๖) II

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

@ ทุกวัน อรุณรุ่ง เริ่มเช้า..............ประจักษ์แจ้ง ปลุกเร้า......เตือนใจ ใฝ่เฝ้า พระภูมี
บ่บ่น ก่นทุกข์ ฤ ยินดี...................เฉกเช่น ดวงรวี…………….มอบพลี มิต้อง ร้องขอ
ผลาญเผา ตัวตน ดลพลัง.............ส่งมอบ มนต์ขลัง….…..….มิยั้ง กังขา รีรอ
สาดแสง แรงร้อน มิท้อ...............ใช่ใคร งอนง้อ……….….....ก็เปล่า สอพลอ ล่อลวง

@ ทุกวาร ทุกสถาน ขณะนี้..........ธ โปรด ปรานี...............ตระหนักรู้ รักพลี ตอบแทน
กายใจ จักไม่ ผูกแขวน...............ยึดติด โลกย์แดน...........ตัวตน "กู"แกน แสนหวง
บั่นสะบั้น กิเลส ตัณหา................โลภหลง โกรธา............สติปัญญา เบากลวง
แท้"รัก" สรรพสิ่ง ทั้งปวง.............รวยเกียรติ ผลพวง..........มอบสิ้น ดั่งดวง สุริยา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)