ได้เวลาพัฒนาตัวเองแล้วซี

ผู้ทำหน้าที่นิเทศ...การเขียนหนังสือราชการ

พัฒนาคนอื่นเยอะแล้ว เมื่อมีโอกาสก็ขอเติมเต็มความรู้และฝึกทักษะให้ตัวเองบ้างนะ วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2558 เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ทำหน้าที่นิเทศของสำนักงาน กศน.จังหวัดที่ไม่มีศึกษานิเทศก์ ที่โรงแรมวรบุรี อโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2558 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ ที่โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับประสบการณ์ดีดีจากท่านศึกษานิเทศสำนักงาน กศน. และข้าราชการบำนาญจากสำนักงาน ก.พ. ขอบคุณนะคะ เก็บภาพมาฝากค่ะ


โครงการพัฒนาผู้ทำหน้าที่นิเทศของสำนักงาน กศน.จังหวัดที่ไม่มีศึกษานิเทศก์


โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านระเบียบงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ร่วมกันความเห็น (1)

ขอบคุณค่ะคุณเพชรน้ำหนึ่่ง ไม่พบกันนานเลย