คุณภาพชีวิต

หลวงปู่ดู่ ท่านได้เปรียบการปฏิบัติธรรมเปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้ โดยท่านสอนว่า..ทำนี้มันยากน่ะ ต้องคอยบำรุงรักษาเหมือนอย่างกับเราปลูกต้นไม้ ศีลเปรียบเหมือนดิน สมาธิเปรียบเหมือนลำต้น ปัญญาคือดอกผล ออกดอกเมื่อไร กลิ่นก็หอมไปทั่ว...

สวดบทพาหุง มหากา ชินบัญชร และแผ่เมตตา

วันนี้เป็นวันพระที่ ๒ ของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ สำนักงานฯโดยผู้อำนวยการสำนักงาน ได้พาคณะข้าราชการสวดมนต์ประจำทุกวันพระในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เป็นกิจกรรมหนึ่ง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร

วันนี้สวดเร็วกว่าทุกครั้ง เนื่องจากมีการนัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราช(กพร.)ในเวลา ๐๙.๓๐ น. จึงนัดก่อนเวลาและต้องสวดให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด อาจจะมีบางท่านมาไม่ทัน วันศุกร์จราจรจะติดมากเป็นพิเศษ และมีงานพระราชปริญญาตรีของกลุ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎ ที่สวนอัมพร ด้วย

ตั้งแต่ดำเนินกิจกรรมนี้มา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ดูหน้าตาจะมีความสุข และสนุกกับงาน แม้ว่าบางวันงานจะหนักมาก แต่น้อง ๆ ก็ทำงานด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่มีอาการเครียด

หลังสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิ

สุขภาพของเจ้าหน้าที่ในภาพรวมจะมีสุขภาพดีขึ้น ไม่ค่อยมีผู้ลาป่วยเหมือนเดิม การปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกัน ไม่มีปัญหาด้านการประสานงาน แม้บางครั้งจะมีปัญหาในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกจำนวนมาก เช่นในช่วงประเมินผลการประเมินรอบ ๖ เดือน จะมีการตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้ระบบจากหน่วยงานภายภายและภายนอกเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าทีก็ไม่มีอากัปกริริยา ฉุนเฉียว หรืออารมณ์เสียในการปฏิบัติงานแต่อย่างใด

การทำกิจกรรมดังกล่าว จึงเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันด้านโรคภัย ด้านอารมณ์ และสุขภาพร่างกายมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ทำให้สุขภาพของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในภาพดีกว่าเดิม

กิจกรรมดังกล่าว จึงน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างความผูกพัน ความรัก ความสามัคคี และเอื้ออาทรในหมู่ข้าราชการด้วยกัน อนจะเป็นการส่งเสริมให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเมื้อสิ้นโครงการจะได้ทำการประเมินอีกครั้งหนึ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร้อยคมคิด เพื่อชีวิตที่ดีความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ธรรมะสร้างสุขภาพใจ และสุขภาพกาย ให้สมบูรณ์

เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ๆ จ้ะ ขอบคุณที่นำมาแบ่งปันจ้ะ


เขียนเมื่อ 

น่าชื่นชม อุดมการณ์นะครับ