การคูณและการหารจำนวนเต็ม

การคูณและหารจำนวนเต็ม ถ้าเครื่องหมายเหมือนกัน จะให้ค่าเป็น + ถ้าเครื่องหมายต่างกันจะให้ค่าเป็น -

ตัวอย่าง เช่น

1) a x (-b) = -ab // ได้ลบ เพราะเครื่องหมายต่างกัน คือ +a และ -b

2) (-x)(-y) = xy // ได้บวก เพราะเครื่องหมายเหมือนกัน คือ -x และ -y

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หมวดคณิตศาสตร์ความเห็น (0)