​เกษตรกรต้นแบบการเลือกใช้พันธุ์มันสำปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่

เกษตรกรต้นแบบการเลือกใช้พันธุ์มันสำปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่

นายมนัส มณียศ อยู่บ้านเลขที่ 213/1 หมู่ที่ 5 ตำบล บ่อถ้ำ อำเภอ ขาณุวรลักษบุรี จังหวัด กำแพงเพชร เบอร์โทรศัพท์ 08-0513-8914

องค์ความรู้เด่น : การเลือกใช้พันธุ์มันสำปะหลังให้เหมาะสมกับพื้นที่

เป็นเกษตรกรต้นแบบที่มีความสนใจเรื่องสายพันธุ์มันสำปะหลังโดยได้มีการศึกษาหาความรู้เรื่องพันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมกับพื้นที่ จากกรมวิชาการเกษตร แล้วมาปลูกทดสอบพันธุ์ในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งได้แก่ พันธุ์ CMR 43-08-89 ห้วยบง 80 เกษตรศาสตร์ 50 ระยอง 5 และระยอง 11 เพื่อคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ น้ำหนักดี เปอร์เซ็นต์แป้งสูง เป็นที่ต้องการของลานมัน และโรงแป้ง


สนับสนุนข้อมูลโดย...

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (0)