เทศกาลแห่งการเรียนรู้ "พลังคุณค่าเยาวชนพลเมืองศรีสะเกษ"

สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 

       ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน เทศกาลแห่งการเรียนรู้ "พลังคุณค่าเยาวชนพลเมืองศรีสะเกษ" ครั้งที่ 1 แสดงพลังโดย 10 กลุ่มเยาวชนภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ เป้าหมายเพื่อเป็นการเติมพลัง เสริมคุณค่า สร้างสำนึกพลเมืองรุ่นใหม่ เพื่อการพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่นศรีสะเกษ ภายในงานพบกับเวทีเสวนาพลังคุณค่าพลังพลเมืองรุ่นใหม่ การนำเสนอผลงานเยาวชน 10 พื้นที่ นิทรรศการการเรียนรู้กลุ่มเยาวชน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดโดยศูนย์ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ในการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558 เวลา 8.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.scbfoundation.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน youthSCBFความเห็น (0)