สำคัญและเร่งด่วน

tuknarak
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

*** ด้วยภาระงานที่สำคัญและเร่งด่วน หนึ่งในหน้าต่างสี่บานของโจฮารี่ ผู้เขียนจึงได้แวะเวียนมาเป็นพักๆ ขออนุญาตเอ่ยนามถึง อ.ขจิต ฝอยทอง ขอบพระคุณท่านที่ช่วยสร้างแรงจูงใจในการเขียนบันทึก เป็นความจริงอย่างมากค่ะ BBL (Brain Based Learning) มีกุญแจสำคัญอยู่ 5 ดอก และการที่เห็นหลายๆ ที่เริ่มทาสี นั่นคือดอกที่ห้า การจัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน ซึ่งกุญแจดอกอื่นๆ ต้องควบคู่กันไป ได้แก่ สนามเด็กเล่น หนังสือ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและนวัตกรรม ไม่น่าเชื่อว่าสี มีอิทธิพลต่อการรับรู้องสมองอย่างมาก และเมื่อสังเกตตนเอง ทฤษฎีดังกล่าวยิ่งน่าเชื่อถือมากขึ้น ผู้เขียนเองได้เริ่มในส่วนที่ใกล้ตัวที่สุดคือ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและนวัตกรรม แต่สีโต๊ะเก้าอี้ยังไม่ได้ทา แต่ที่แนะนำเด็กๆ คือ คนใดเหมาะสมกับสีใด ให้พวกเขาหาของใช้ส่วนตัวสีนั้นๆ ซึ่งเชื่อว่าช่วยได้อีกทางหนึ่ง ส่วนสนามเด็กเล่นและโต๊ะเก้าอี้เป็นเรื่องส่วนรวมที่ต้องบริหารจัดการ

***** วันนี้เป็นอีกวันที่ผู้เขียนเข้ารับการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อนำความรูไปพัฒาเด็กๆ ผู้เขียนจึงได้รีบแวะมาเยือนกัลยาณมิตรก่อน happy ba ค่ะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน tienstukความเห็น (0)