เงาต้นไม้

ศาลาน้อยริมน้ำ

งึมงำอยู่งันเงียบ

กลางแดดบ่าย

สายลมนิ่ง

พลันเสียงนก

ผกปีกร่อนช้อนจิกปลา

เงาต้นไม้ในน้ำสะเทือนไหว

เสียงสงบประโคมกระหึ่มยาตราสะท้าน

ในวิญญาณของนักบวชสวดมนต์ภาวนา

บางคำกล่าวของคัมภีร์โบราณ

“ไฮ้ ยึดติดใดกับใจสงบ

สงบรึมิคล้ายเงาต้นไม้ในสายน้ำ

เขียน ๘ ธนวอาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่ซุ้มเห็ด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวิจารณ์เพลง หนัง หนังสือ และสังคมร่วมสมัยความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

งึมงำอยู่งันเงียบ..(ชอบประโยคนี้ เจ้าค่ะ..)...

เขียนเมื่อ 

พี่ทึ่งนะ