จบ ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อยากเป็นครู จะต้องทำอย่างไร มีขั้นตอนอย่างไร

anne
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เนื่องจาก เรียน จบ ปวส. และปัจจุบันศึกษาต่อปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และพึ่งค้นพบว่าตัวเองอยากเป็นครู แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร เมื่อจบปริญญาตรีแล้วจะทำยังงัยต่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กนกวรรณ สีสอนความเห็น (0)