13/11/49 

- ในวันนี้เข้างานเวลา 7.10น.

- เเก้ไขบทวิทยุกระจายเสียง เพราะเนื่องจากต้องมีการนำไปใช้ในเร็วๆนี้จึงต้องรีบทำให้เสร็จโดยเร็ว

- รับประทานอาหารเวลา 12.00น

- มีการนัดประชุมในต้อนเย็นเรื่องบทวิทยุกระจายเสียงกัน

- กลับบ้านเวลา17.30น.