วันนี้อาจารย์ได้สอนเรื่องการใช้ e-Book สนุกดีได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆในการค้นหา ได้สมัครสมาชิคที่ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์ ในที่นี้เราสามารถที่จะหาข้อมูลความรู้ หนังสือได้มากมาย แต่อาจารย์ได้บอกว่าเราสามารถอ่านได้แค่คนเดียวต่อฉบับ

      นอกจากจะเรียนเรื่องe-Book แล้วยังได้แก้ไขงานใน บล็อกและในเว็บไซต์ของเราด้วย ทำให้เว็บไซต์สวยขึ้นเยอะเลย

     จากการเรียนรู้ในวันนี้สามารถนำไปใช้สอนนักเรียนได้ดีในการค้นหาหนังสือที่ต้องการโดยไม่จำเป็นต้องค้นในห้องสมุด

13/11/2549