ของสวย งาม ๆ มีแต่ผู้คนสนใจ

แต่ของบางสิ่งที่สวยงามนั้นไม่ส่งผลดีให้เรา

เสมอไป อย่างการมองคนเราไม่ควรมองคนที่หน้าตา

สวยงาม แต่ควรมองที่จิตใจคนมากกว่า จริงมั้ย.......