สรุปผลการนิเทศ โดยสุทธิพงษ์ ทองสร้าง

สรุปผลการนิเทศ   โดย "   สุทธิพงษ์  ทองสร้าง                                  

สรุปผลการนิเทศตามโครงการนิเทศการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2549  ซึ่งทำการนิเทศโรงเรียนที่รับผิดชอบฝังตัว  จำนวน  6  โรงเรียน  โดยใช้เทคนิค การนิเทศแบบมีส่วนร่วม    ซึ่งมี  4  ขั้นคือ ขั้นที่ 1    ร่วมคิด ร่วมวางแผน  ขั้นที่ 2   ร่วมพัฒนาองค์ความรู้  ขั้นที่ 3    ร่วมนิเทศ  ติดตามช่วยเหลือ    ขั้นที่ 4    ร่วมติดตาม ประเมินผล มีรายละเอียดดังนี้

u   ผลสรุปความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศ    1)  โรงเรียนวัดเขาแก้ว   ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 93.75   2)  โรงเรียนบ้านสะพานกฐิน ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 100    3)  โรงเรียนวชิรประดิษฐ์  ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 94.16    4)  โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม  ะดับความพึงพอใจ ร้อยละ 99.41   5)  โรงเรียนวัดนิกรประสาท ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 100   6)  โรงเรียนบ้านดอนเกลี้ยง  ระดับความพึงพอใจ ร้อยละ 92.19

v    ผลสรุปความพึงพอใจของผู้นิเทศ    1)  ครูให้ความสนใจและตั้งใจรับการนิเทศ  อยู่ในระดับดีมาก  2)  ผลการประเมินหลังการนิเทศสูงกว่าก่อนรับการนิเทศ 100 %   3)  ผลการพัฒนาพบว่า  ครูมีความพึงพอใจในการรับการนิเทศ  96.58 %

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้จากการปฏิบัติ:ศน สพท.สฎ 1

คำสำคัญ (Tags)#ศน.สุทธิพงษ์

หมายเลขบันทึก: 59303, เขียน: 13 Nov 2006 @ 15:56 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 09:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)