ผู้จัดการรายวัน  กล่าวถึงการประเมินตลาดฮาดส์ดิสไดร์ 2.5 นิ้วเติบโตเป็น 2 เท่า รักษาแชมป์ผลิตภัณฑ์การป้องกันการถูกโขมยข้อมูลที่รั่วไหลของคอมพิวเตอร์ ตอนนี้ฮาส์ดิสตัวนี้กำลังเป็นที่นิยมอย่างสูงสุดในท้องตลาด

นี่เป็นสาระที่ข้าพเจ้าได้สรุปจากข่าวที่ข้าพเจ้าหาทาง e- book ในคาบเรียนวิชานวัตกรรมการศึกษา