จะเริ่มสอนภาษาเด็กจากอะไรดี

การสอนเด็กเริ่มจากศูนย์นี้มันยากมาก แต่ก็ใช้เวลา 1 ปีเต็มกับการสอนวันละ 1 ชั่วโมงจันทร์ถึงศุกร์ และที่สำคัญเป็นเด็กเล็กด้วย ต้องใจเย็นและมีวิธีทำให้เขาอยู่นิ่งและเกิดความสนใจ และสุดท้ายเด็กก็จะได้เอง ในการเรียนภาษาอังกฤษนั้นถ้าจริงจัง สำหรับเด็กไทยต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปีถึงจะเห็นผล แต่เด็กบางคนก็เรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมปลายก็ยังไม่เห็นผล เพราะว่าขาดการต่อเนื่่อง เพราะว่ารอเรียนเฉพาะในห้องเรียน ไม่ได้ฝึกทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ดังนั้นนักเรียนไทยถ้าใส่ใจจริงๆ เด็กจะพูดและอ่านภาษาอังกฤษได้ภายใน 1 ปี เหมือนกับเด็ก 6 ขวบคนนี้ เด็กคนนี้ไม่ได้เรียนแกรมม่าเพราะว่ายังไม่สอน สอนให้อ่านและพูดเท่านั้น


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นักเรียนไทยควรจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษอย่างไรความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

I would suggest "talking in the language we want children to learn" because children can pick up and learn languages that way - lile we did when we were babies.

This brings up a problem for teaching English. We have to learn to talk enough English first ;-)