จากอำเภอคุณธรรมสู่จังหวัดคุณธรรม (7) ภาคขยายอำเภอคุณธรรมสู่จังหวัดคุณธรรม

"ธรรมะสร้างสุข" ในโรงพยาบาล ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆในโรงพยาบาลดีขึ้น ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดจากภาระงานที่ล้นมือได้เป็นอย่างดี

.........บางมูลนากโมเดลได้ขยายผลที่โรงพยาบาลบางมูลนาก เป้าหมายด้านคุณภาพบริการอาจต้องการข้อมูลเพื่อพิสูจน์เนื่องจากเรามีการพัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง แต่ที่ประสบความสำเร็จโดยไม่มีข้อสงสัยของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางมูลนากคือ "ธรรมะสร้างสุข" ในโรงพยาบาล ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆในโรงพยาบาลดีขึ้น ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดจากภาระงานที่ล้นมือได้เป็นอย่างดี ส่วนสถานการณ์การขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมยังอาจสรุปความสำเร็จได้ไม่ชัดเจนเนื่องจากยังต้องการการถอดบทเรียนของการเติบโตของเมล็ดพันธ์ความดีในแต่ละท้องถิ่นและส่วนราชการต่าง ๆ ในอำเภออีกระยะหนึ่ง แต่จากความสำเร็จของตำบลลำประดาที่ได้รับการยอมรับความสำเร็จในการขับเคลื่อนคุณธรรมจากศูนย์คุณธรรม ทำให้เห็นว่าการเคลื่อนของคุณธรรมในอำเภอบางมูลนากได้ขับเคลื่อนแล้ว รอเพียงการพิสูจน์ "เมล็ดพันธ์ความดี" บางมูลนากโมเดลว่ามีความจำเป็นหรือไม่ในการขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม ต่อไป เพื่อการสร้างคุณธรรมที่ยั่งยืน พร้อมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นและส่วนราชการในการสร้างความดีร่วมกัน หากสำเร็จอีกครั้งก็น่าส่งผลดีในการมีรูปแบบในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมต่อไป ด้วยการสนับสนุนของเครือข่ายกัลยาณมิตร "จังหวัดคุณธรรม" เช่นกันบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พิจิตรจังหวัดคุณภาพความเห็น (0)