ปลาทอง

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

...ไยว่า ปลาทอง จำสั้น

อ้างกัน อ้างใด หลักฐาน

อย่ามโน พึงสืบ สอบทาน

ฤๅใคร เล่าขาน ก็ปลงใจ


...จึงขอ เข้าสู่ ประเด็น

คิดเห็น ควรค้น ฤๅไฉน

เหตุผล ก็คณิต จะเป็นไร

ฤ ต้องใช่ x,y สบายเรา


*** เขียนเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นใน

Mathcenter.net/forum

จึงออกเชิง คณิตศาสตร์ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

Goldfish have a memory-span of at least three months and can distinguish between different shapes, colors and sounds.25,26

25 Research by the School of Psychology at the University of Plymouth in 2003. Goldfish were trained to push a lever to earn a food reward; when the lever was fixed to work only for an hour a day, the fish soon learned to activate it at the correct time.

26 The Discovery Channel's show Mythbusters tested the contemporary legend that goldfish only had a memory span of 3 seconds and were able to prove that goldfish had a longer memory span than commonly believed. The experiment involved training the fish to navigate a maze. It was evident that they were able to remember the correct path of the maze after more than a month.

Goldfish can be trained to recognize and to react to light signals of different colors.27

27 Demonstrated in a 1994 public experiment at the Palais de la Découverte science museum. The experimental details and results are described in: "Poissons rouges: la mémoire dans l'eau". Revue du Palais de la découverte 217. April 1994.

Wiki