R2R Forum 8 Transformation "แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง Patient Experience Research"

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง Patient Experience Research"

การบันทึกประสบการณ์สู่การวิจัย

กระบวนการเรียนรู้ความต้องการ ประสบการณ์ การรักษาของผู้ป่วยและโอกาสในการทำงาน R2R ต่อการพัฒนางาน และการประยุกต์ใช้งานวิจัย"

R2R คล้ายเป็นกระจกส่องให้เห็นกระบวนการทำงานของเรา

นำไปสู่การหาความสุขในการทำงาน และเกิดการพัฒนาในตัวบุคคลได้อย่างแท้จริง

=>เราต้องการให้การดูแลเน้นในเรื่องคนเป็นศูนย์กลาง

ในหนึ่งวันเราได้เข้าใจคนไข้ที่ลึกซึ้งมากกว่าปกติทั่วไปและลองบันทึก

=>ตั้งคำถามวันละข้อที่เราไม่เข้าใจแล้วเราลองเขียนลงไปในไดอารี่ของเราลองเขียนทุกวันเราจะเห็นว่าเรามีความสงสัยอยู่ตลอดเวลาและบางความสงสัยน่านำไปสู่การทำ R2R

Input ที่มากระตุ้นความคิด

ตั้งปณิธานว่าจะทำอย่างไรในงานที่เรากำลังทำ เช่น ตั้งใจลองนอนเปล 8 ชั่วโมง

หรือ นอนปัสสาวะหรือถ่ายอุจจาระบนเตียง(อ.สมบูรณ์)

***คุณอำนวยสามารถนำไปใช้จัดกระบวนการเรียนรู้และ empowerment ให้เกิดการเรียนรู้ที่นำไปสู่การทำ R2R

ความเข้าใจในผู้อื่นทำให้เราเกิด Transformation อย่างอัตโนมัติ

เราต้องใช้ Big Data มาเป็นฐานของการวิจัย

โดยเฉพาะ Non structure Data


ในการสื่อสาร เรารู้ไมว่าเราจะสามารถเบรคคพูดของตัวเองได้อย่างไร

จะมีงานวิจัยอะไรที่จะสามารถนำพาเราไปสู่การสื่อสารที่นำสู่ความเข้าใจ

"คำพูดอะไรที่ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศได้"

คำพูดและการสื่อสารที่แตกต่างสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้ดีขึ้น

Note ความคิดที่ปิ๊งแว้ปและต่อยอดความคิด

...

จะวิจัยอะไรผ่าน Patient'dairy

=>แทนที่จะมีเพียง doctor order หรือ Nurse note น่าสนใจจากบันทึกของผู้ป่วยเราสามารถนำมาสู่การเกิดพัฒนากระบวนการทำงานของเราได้ สามารถนำมาใช้ร่วมกับ Data และข้อมูลฝ่ายผู้ให้บริการ

"open note" น่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ

ถ้าผู้ป่วยได้อ่านเวชระเบียนของตนเองอาจนำไปสู่การให้ความร่วมมือและตัดสินใจในการรักษาได้เองและง่ายขึ้นนำไปสู่การตัดสินใจร่วมกัน

=>การได้รับรู้เรื่องค่าใช้จ่ายมีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไร(อ.สมบูรณ์)

=>Pt เป็นหมอของตัวเองน่านำไปใช้ในการทำงานประสานกับการทำงานของทีมหมอครอบครัว

***บทสรุปตามความเข้าใจในทัศนะของข้าพเจ้า สิ่งที่ session นี้นำเสนอคล้ายในเรื่อง "การนำข้อมูลเชิงคุณภาพที่นำไปสู่การตั้งคำถามและทำการศึกษาวิจัย"

แนวคิดที่ได้ในเรื่องนี้อาจนำไปสู่การทำงานที่มีความสุขในมิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น หรือที่ข้าพเจ้ามักเทียบเคียงกับอาการที่เกิด "ปิติสุข"

สังเกต ใคร่ครวญ ตั้งคำถาม และจดบันทึก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)