เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มอ. เปิดสอนด้านเทคโนโลยีการผลิตและด้านการจัดการ   เน้นเชื่อมโยงกับทรัพยากรชีวภาพ  ผมเพิ่งไปเยี่ยมเมื่อวันที่ ๘ พ.ย. ๔๙  ในฐานะผู้ประเมินภายนอกของ สมศ.

          ผู้ปกครองที่มาพบทีมประเมินเล่าว่า   ลูกสาวมีความสุขมากที่ได้มาเรียนที่นี่   เพราะอาจารย์เอาใจใส่ดูแลใกล้ชิด   ลูกสาวบอกว่าต่างกับตอนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมอย่างฟ้ากับดิน

          ผมเดาว่าน่าจะเป็นเพราะสถานศึกษาแห่งนี้ยังใหม่   ขนาดเล็ก  และอาจารย์เป็นคนหนุ่มสาวไฟแรง

          ได้ฟังผู้ปกครองเล่าแล้วก็เกิดความชื่นชม

วิจารณ์   พานิช
๙  พ.ย.  ๔๙