..... พระปฐมเจดีย์ ..... โคลง สี่ สุภาพ

เจดีย์ใหญ่รายตั้ง .........กลางเมือง.....สุกสกาวราวเหลือง ...........อร่ามฟ้า

๐๐๐ ปฐมเจดีย์ตั้ง ..............................ตระการ

เมืองเก่าเราโบราณ ............................แน่แล้ว

รุ่งเรืองผ่านอดีตกาล ..........................มาก่อน...จริงแฮ

แลเลิศแสนเพริศแพร้ว .......................เบิกฟ้าทวารวดี


๐๐๐ ประวัติศาสตร์วาดไว้ ....................ยาวนาน

ท้องทะเลสูงเกินการ ...........................ฝั่งใกล้

กลายเมืองท่าบารมี ............................สูงส่ง

เจริญมากหลากชนไซร้ ........................แผ่ให้ไพศาล


๐๐๐ คราย้ายเมืองเรื่องแล้ง ..................นับปี

แปลงสู่นครชัยศรี ................................แหล่งน้ำ

เพาะปลูกลูกดกดี ................................คืนสู่...ดินนา

จนฝ่าอัปราช้ำ .....................................มุ่งย้ำธรรมบาล


๐๐๐ เจดีย์ใหญ่รายตั้ง ..........................กลางเมือง

สุกสกาวราวเหลือง ..............................อร่ามฟ้า

สูงสุดดุจรองเรือง................................ฟูฟ่อง...มากนา

ดูยิ่งยงยืนท้า ......................................แดดกล้าลมฝน


๐๐๐ พระประธานที่ตั้ง ..........................ยืนตรง

พระร่วงโรจนฤทธิ์องค์ ..........................อยู่หน้า

ความศักดิ์สิทธิ์คิดคง ...........................มาสู่...บนบาน

ของเก่าเรานานช้า ...............................สถิตท่าประทานพร


๐๐๐ ของดีมีไม่ยั้ง ................................มากมาย

ขนมอร่อยมาคอยขาย ...........................ใคร่ค้า

ข้าวหลามอร่ามรสหลาย ........................วานบอก...เพื่อนนา

รีบเร่งหากมัวช้า ...................................อดหน้าตาโหย


๐๐๐ พระปฐมบรมหล้า ..........................เจดีย์

สูงมากหลากหลายมี .............................คู่ท้า

สรรพสิทธิ์ประดิษฐ์ศรี ...........................สวยสง่า

มองเด่นเห็นเสียดฟ้า ............................ทั่วหน้าพาสนอง


ผู้ประพันธ์ : วันปีย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน go to knowledgeความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สมัยเรีบน ป.โท ที่ศิลปากร

เช้า ๆ จะมานั่งรอดูพระอาทิตย์ขึ้น

ที่พระปฐมเจดีย์เสมอจ้ะ