นโยบายรัฐมนตรีในพิธีเปิดมิติใหม่การศึกษาเดินหน้าประเทศไทยความเห็น (0)