เข้าค่าย ตอน รอบกองไฟ

วันนี้วันที่ทุกคนรอค่อยก็มาถึง คือวันรอบกองไฟเพราะเป็นวันที่ทุกคนจะได้สนุกกับการแสดงของแต่ละโรงเรียนและการแสดงของคณะทหาร พอเวลา 19.00 น. ทุกคนได้อยู่ตามโรงเรียนของตัวเองรอบกองไฟ ของแต่ละโรงเรียนเพื่อรอประธานมาเปิดพิธี กิจกรรมรอบกองไฟ พอได้เวลาสมควรแล้วประธานก็ได้กล่าวเปิดงาน แล้วมีซูลู่มาเต้นรอบกองไฟเพื่อจุดไฟ แร้วจากนั้นก็ไปพิธีมองพวกมาลัยให้นักเรียนทุกโรงเรียนออกไปรำรอบกองไฟรวมถึงตัวดิฉันและเพื่อน พอถึงเวลาจะได้แสดงแล้วทหารก็ได้ประการให้โรงเรียนของดิฉันออกไปแสดงที่โรงเรียนได้เตรียมมาการแสดงผ่าพ่นไปด้วยดีพอเสร็จพิธีทุกคนคงไม่อยากไปนอนเพราะยังสนุกกับกิจกรรมอยู่แต่ทหารก็ได้ให้ไปนอนกิจกรรมคืนนั้นเป็นที่ประทับใจของทุกคนรวมถึงตัวดิฉันด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประสบการณ์ในชีวิตความเห็น (0)