วันที่  12/11/2549  ดร.ปรกอบ  นัดมาสอนชดเชย  และเรียนล่วงหน้าโดยภาคเช้าเริ่มเนื้อหากันที่  การใช้อินเตอร์เน็ทเบื้องต้น  และภาคบ่ายเป็นการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้น  และขั้นสูงตามลำดับ  ผมรู้สึกว่าการเรียนคอมฯเป็นอะไรที่ยากเหมือนกันยากกว่าอังกฤษอีก  เพราะเวลาเราติดขัดจะแก้ปัญหาเองไม่ได้(ไปต่อไม่ได้เลย)  แต่อังกฤษแม้จะติดขัดแต่ยังพอแก้ไขได้เองค่อยๆแก้ไปและก็ค่อยๆดีขึ้น  ดังนั้นเวลาเจอปัญหาเรื่องเรียนคอมฯ  จึงอึดอัดลำบากใจพอสมควร  มีทางเดียวคือต้องเรียกหาคนนั้นคนนี้มาช่วย..ซึ่งก็เกรงใจ( บางทีมาหลายรอบ )........แต่ยังไงก็จะพยายามศึกษาและปฏิบัติให้ได้สุดความสามารถ