การทำ Mind Mapper เป็นการทำสื่อการเรียนที่ดีวิธีหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการให้นักเรียนจัดทำ Mind Mapper ด้วยตนเองจะทำให้นักเรียนสามารถสรุปเนื้อหาตามความเข้าใจของตนเองได้

ในการทำ Mind Mapperประวัติส่วนตัว ข้าพเจ้าได้ใช้โปรแกรม Mind Mapper 3.5และ 4.5

เกร็ดความรู้

1 การดู Mind Mapper แบบเต็มหน้าจอ กด F11                                 

2 สามารถเลื่อนดู Mind Mapper ที่เต็มจอโดยการ Dubble Click พื้นที่ว่าง จะมีสัญลักษณ์รูปมือ

3 ควรฝึกทำบ่อยๆเพราะมีลูกเล่นในการทำมากมาย