ดูจากรูปอาจจะแสแสร้งเห็นแล้วดูว่ามีความสุขดี   แต่งที่ไหนได้กลับมีความทุกข์ไว้เต็มอก   เพราะมีปัญหามากมายที่ใครไม่รู้

       ดังสุภาษิตไทยที่ว่า   " รู้หน้าแต่ไม่รู้ใจ"    จบ   ไม่ปลื้ม