วันนี้ข้าพเจ้าต้องแก้ไขงานให้สมบูรณ์แบบทั้ง blog และ multiply อาจารย์ให้เวลาในการแก้ไข ประมาณ 1 ชั่วโมงกับอีก 30 นาที ยังไงก็ขอให้เสร็จทันเวลาด้วยน่ะค่ะ