๑๘๘. ดอกบัวใบบัวแห้ง

..........................................................................................................................


ชุดภาพ : บัวแล้งน้ำ
เรื่องราว ก้านบัวแห้ง บอกความร้อนแล้งหน้าชลธาร
Theme : ชีวิตสมดุล สุขภาวะนิเวศในบ้านและชุมชน
ถ่ายภาพ ถ่ายทอด : วิรัตน์ คำศรีจันทร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศิลปะและสื่อเพื่อการพัฒนา



ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

...เป็นความงามแห่งฤดูกาล ...ร้อนมากนะคะ

ร้อนเหลือหลายครับอาจารย์ ดร.พจนาครับ