กากี

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

....ตรอง!ปอง"ครองสติ"ไซร้.....สันติสงบ

ปฐพีเขย่าพายุอุทกครบ...........ฆาตซ้ำ

ธรรมปฏิบัติเร่งบรรจบ............จิตกระจ่าง

"กากี"ก็ผ่านพ้นชอกช้ำ...........ชั่วช้าดั่งแถลง


....แรงอคติคลุมครอบกั้น........กายใจ

อำนาจชาย"ชอบ"กระไร..........ฤ อ้าง

ระรานกดขี่กรรมใคร...............ใคร่บ่ง...ชัดเฮย

ใครชั่วกรรมใดสร้าง...............ส่งให้ถึงเสมอ


ฆาต ฆาต-(คาด คาดตะ-) น. การฆ่า การทําลาย.

บรรจบ(บัน-) ก. เพิ่มให้ครบจํานวน เช่น บรรจบให้ครบร้อย บรรจบให้ครบถ้วน

อคติ(อะคะ) น. ความลําเอียง มี ๔ อย่าง คือ

ฉันทาคติ = ความลําเอียงเพราะรัก

โทสาคติ = ความลําเอียงเพราะโกรธ

ภยาคติ = ความลําเอียงเพราะกลัว

โมหาคติ = ความลําเอียงเพราะเขลา. (ป.).

ระราน ก. ประพฤติเป็นพาลเกเร ทำให้เดือดร้อน

แรงบันดาลใจจากคุณ วันปีย์ http://www.baanklon.comแรงบันดาลใจจากคุณ วันปีย์ http://www.baanklon.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)