บันทึกการนิเทศ : โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยง DLTV

นุชรัตน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จังหวะ ที่เข้าไป ครูสอนด้วย DLTV และ ก็นั่งอยู่หลังห้อง เรียนไปพร้อมๆ กับนักเรียน ในวิชาภาษาอังกฤษ

เป็นภาคเรียนที่ 2 เริ่มต้น ติดตาม การจัดกิจกรรม DLTV ผู้อำนวยการท่านเดิม ครูทีมงานเดิม ที่คุ้นเคย หลังจาก ทักทายถามสารทุกข์สุขดิบ ซึ่ง ท่าน ผอ.จะเกษียณปีนี้ ไม่มีย่อท้อ ณ วันนี้ ยังทำทุกวัน สภาพต่างๆ ของโรงเรียนขนาดเล็ก หลาย โรงเรียน บริบท ใกล้เคียงกันมาก ในหลาย ๆ เรื่อง

หลังจากนั้น ได้เดินไปดูบรรยากาศ ชั้นเรียน อาคารเรียน ซึ่งเริ่มเข้าที่เข้าทาง ครูเอาใจใส่ มีความมั่นใจในการสอนมากขึ้น (จากพัฒนาการ 4 ปี ที่ ติดตามตลอด) จังหวะ ที่เข้าไป ครูสอนด้วย DLTV และ ก็นั่งอยู่หลังห้อง เรียนไปพร้อมๆ กับนักเรียน ในวิชาภาษาอังกฤษ เป็นภาพที่น่าประทับใจ

ชั้นเรียน สะอาด ทุกชั้น .นักเรียนน้อย แต่ก็ ต้องการครูครบชั้น เพราะสอนกับทีวี ต้องกำกับตลอดเวลา

มีชั้นเรียนหนึ่งที่มีพระอาจารย์ฝึกประสบการณ์มาสอน ท่านก็กำกับเอาใจใส่เป็นอย่างดี

ชั้นเรียนที่เข้าไปติดตาม ถามวิธีกระบวนการทำงาน ทำให้ครู สะท้อนตัวเองว่า มีความบกพร่อง ในบางเรื่อง และ ท่านก็ได้เขียนด้วยลายมือตัวเอง สัญญาว่า คราวหน้า ถ้า ศน.กลับมาจะ ปรับปรุง การทำงาน ซึ่งแต่ละท่าน เขียนในสิ่งที่ตัวเองพอจะทำได้ ในเรื่องต่อไปนี้

สะท้อนผลการนิเทศ
1. โรงเรียนนี้ เป็นโรงเรียนต้นแบบ และ เคยเข้าร่วมกิจกรรม ถอดบทเรียนแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อกลับมาตามที่ โรงเรียน พบว่าครูมั่นใจขึ้น เอาใจใส่
2. ยังไม่มีการบันทึกการทำงาน หรือ ออกแบบวางแผนการจัดกิจกรรม ล่วงหน้่าในสิ่งที่เขาต้องทำกิจกรรมในแต่ละวัน (ครูส่วนใหญ่ขาดข้อนี้)
3. ขวัญและกำลังใจ บางอย่าง จากเขตพื้นที่ // ได้แต่เห็นใจ หัวอกโรงเรียนขนาดเล็ก
4. ชั้นเรียนที่มีพระครู ต้องมีกำกับ นิเทศการสอน เกี่ยวกับการจัดการเรียนรุ้กับ DLTV (ท่านไม่เคยผ่านการอบรม)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน hi supervisorความเห็น (0)