ภาพชุดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบชั้นเรียนออนไลน์ ClassStart.org แบบ Flipped classroom

ภาพชุดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบชั้นเรียนออนไลน์ ClassStart.org แบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) ขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ข. 303 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 69 คน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ClassStart.org ระบบห้องเรียนออนไลน์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สมาชิกเต็มห้องเลยครับ

เขียนเมื่อ 

เอาการอบรม www.classstart.org ที่สิงห์บุรีมาฝากด้วยครับ

http://www.gotoknow.org/posts/591917