คาบนี้อาจารย์ใจดีให้เราปรับปรุงบล๊อกและเวบไซด์ของตัวเองให้ดีแต่ติดนิดเดียวทำได้เท่าที่เห็น  และเรียนรู้ในการสืบค้นหาข้อมูลขั้นทีสูงขึ้นไปจากที่เคยสืบค้นแบบเดิม