๖๖๓. การกระทำด้วยใจรัก + ชอบ

การกระทำด้วยใจรัก + ชอบ

สิ่งใด ๆ ...หากคนเราจะเริ่มกระทำ

ด้วยใจ...มีใจรัก...ชอบที่จะทำ

สิ่ง ๆ นั้น จะออกมาดี...

การกระทำที่มีใจรัก + ชอบ...

มักจะแฝงด้วย "ความสุข" ใจ...

ที่ตัวเราเองได้กระทำ...เป็นเพราะกระทำแล้ว

ใจเราเกิด "สุข" จึงทำ...ไม่ว่าเรื่องใด ๆ

เรียกว่า..."ใส่ใจลงไป...ก็จะได้รับความสุข"

กลับมาทุกคราว...เพราะการใส่ใจ

ไม่ได้ถูกบังคับ...หากเป็นเพราะความสมัครใจ

เต็มใจที่จะกระทำ...บางคราว อาจเล็งเห็น

สิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต...

เพียงเพื่อวางรากฐานไว้ให้...เกิดการสานต่อ

การกระทำด้วยใจรัก + ชอบ...จะแฝงด้วย

การมีจิตใจที่เป็นฝ่ายให้มากกว่ารับ...

การรับไม่ใช่เป็นเรื่องของสิ่งของ...

แต่สิ่งที่ได้รับ นั่นคือ "ความสุขใจ"...

เป็นความสุขที่แต่ละบุคคลมีไม่เหมือนกัน...

"ให้" เพราะ "รัก" ที่จะให้..."เต็มใจให้" ค่ะ

...

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

โตเร็วมากๆ เลย นะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ดร.เปิ้ล... "ฟ้าคราม" ๔ ขวบแล้วค่ะ...เวลาผ่านไปเร็วมาก ๆ ค่ะ