๖๖๒. อีก blog หนึ่งบนพื้นที่ Gotoknow เมื่อ ๖ ปีที่แล้ว

อีก blog หนึ่งบนพื้นที่ Gotoknow เมื่อ ๖ ปีที่แล้ว

อีก blog หนึ่งบนพื้นที่ Gotoknow เมื่อ ๖ ปีที่แล้ว หรือ

https://www.gotoknow.org/user/bussayamas/posts

...

เวลาผ่านไป ๖ ปีที่แล้ว...มีผู้หญิงคนหนึ่ง ชื่อว่า...

"บุษยมาศ แสงเงิน"...มีอาชีพ "รับราชการ"...

ตามแนวคิดเดิม คือ การทำงานเพื่อแผ่นดินไทย...

สานฝันของพ่อ - แม่ ต้องการให้ลูกสาว "รับราชการ"

สมใจพ่อกับแม่ทุกประการ...เธอ...สอบบรรจุได้...

ประสบการณ์ในการทำงานในระยะหนึ่ง...ฝังอยู่ในตัวของเธอ

ยากที่ผู้อื่นจะรู้จัก...และทราบในภูมิรู้ของเธอ...

หากเธอไม่ได้ถ่ายทอดลงบนพื้นที่ Gotoknow

นำลงสู่สาธารณะชน...จะไม่มีใครรู้จักเธอเลย...

เพียงแค่เวลาผ่านไป ๖ ปีที่แล้ว...เธอนำผลงานที่ใช้จาก

ความรู้ + ประสบการณ์ที่เธอทำงานมา...นำมาเผยแพร่

ให้กับบุคคลทั่วไป + น้อง ๆ รุ่นหลัง ๆ ได้เข้าใจ

ได้เรียนรู้ถึงเบื้องหลังของคำว่า "ข้าราชการ"...

จึงทำให้เธอเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป...อาศัยจาก

การที่เป็นคนชอบเขียนมากกว่า "พูด"...เธอจึงฝาก

ลายลักษณ์อักษร บทความต่าง ๆ ที่เธอได้เรียนรู้มา

พร้อมทั้ง "ประสบการณ์" ของเธอเอง ไว้กับพื้นที่

Gotoknow แห่งนี้ เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้

และทราบถึงความเป็นมาของข้อมูลต่าง ๆ...

ขอขอบคุณพื้นที่ Gotoknow แห่งนี้นะคะ ที่ได้ให้ฉัน

มาฝากผลงานไว้ให้กับคนรุ่นหลังค่ะ...

...

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (0)