โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตร์

ทุกครั้งที่พานักเรียนไปเรียนรู้นอกสถานที่ ที่เขาได้สัมผัสกับธรรมชาติโดยแท้จริงเป็นบรรยากาศที่น่ารักและน่าประทับใจยิ่ง

ทำให้ครูหยินมีพลังในการจัดการเรียนรู้้สมอ

จึงต้องเปิดประตูสู่โลกกว้างใช้สิ่งรอบข้างเป็นครู

ถึงเวลาแล้วใช่ไหมที่ครูไทยต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกาจัดการเรียนรู้ แล้วครูก็จะมีความสุขไปพร้อม ๆ กับเด็ก ส่งผลให้เรารักวิชาชีพ มีความสุขกับงาน

สอนวิทยาศาตร์ด้วยใจรัก เน้นทักษะ วิชาการบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูนิทรา มาศวิวัฒน์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ไปศึกษาระบบนิเศน์ป่าชายเลนกันหรือคะ

เขียนเมื่อ 

พาไปศึกษาเรื่องป่าชายเลนนะครับ

น่าสนใจมากๆ