กล้าที่จะเริ่มต้นและไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง (ต่อ1)ความเห็น (0)