วันนี้ช่วงตั้งแต่ 10 โมงกว่าๆ เป็นต้นไป ผมสังเกตว่า...ที่หน้าบล็อกหลักของ beemanNUKM  ซึ่งมีตัวอย่างบันทึกที่ Update อยู่ 10 บันทึก.... เกิดปัญหาของระบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นคือ..

    เมื่อคลิกเข้าไปแสดงความคิดเห็นในบันทึกแล้ว ที่หน้าหลักจำนวนข้อคิดเห็นไม่เพิ่มขึ้น

   เช่น บันทึก ภาพบรรยากาศ Dinner สุโขทัย ในตัวบันทึก จำนวนข้อคิดเห็นเพิ่มเป็น 8 ข้อคิดเห็นแล้ว แต่ในหน้าหลักยังเป็น 5 ข้อคิดเห็น เป็นต้น

   ที่เป็นเช่นนี้ น่าจะเป็นที่ เครื่อง Server หลัก 3 เครื่อง ของ GotoKnow.org ประเทศไทย ทำงานไม่ Synchronized กันครับ...

beeman  
๑๓ พ.ย.๔๙
๑๒.๑๐ น.