ตอน  ยิ้มเข้าไว้...แม้ภัยมา    

               จากประสบการณ์การทำงานที่เคยส่งข่าวให้กับสื่อมวลชนสายข่าวการเมือง  สายข่าวจราจร   และเปลี่ยนมาเป็นสายการศึกษา  สิ่งที่ได้ตระหนักอย่างหนึ่ง  คือ  ข่าวด้านการศึกษาเป็นข่าวที่ประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกไม่ค่อยชวนติดตาม  (หรือเปล่า)  แต่ถ้าเมื่อใดที่มีข่าวในเชิงลบเมื่อนั้นท่านจะดังระเบิด  ฉะนั้น  บุคคลที่ทำงานด้านประชาสัมพันธ์ในสายการศึกษาจะต้องพยายามทำข่าว  เขียนข่าว  หาวิธีนำเสนอข่าวให้สาธารณชนรับรู้ให้ได้ 

               การติดต่อประสานหรือการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนโดยได้มีการเจรจา  พบปะ  แลกเปลี่ยนทัศนคติ  ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอข่าวสารซึ่งปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ทันต่อยุคสมัยและการนำเสนอข่าวสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์  ไม่ใช่ประสานก็ต่อเมื่อเฉพาะการส่งข่าวเท่านั้น  สำหรับตัวป้าเม้าคิดว่าเป็นการกระทำที่ไม่ใช่เรื่องเสียหาย  และประชาสัมพันธ์ต้องพร้อมเสมอเมื่อสื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม แม้จะเป็นเวลากลางคืนก็ตาม   ซึ่งตัวป้าเม้าเองก็ได้ประสบมาแล้ว(และต้องตระหนักอยู่เสมอว่าในการติดต่อกับสื่อมวลชนต้องให้ข้อมูลตามความเป็นจริง  ไม่บิดเบือนข้อมูลซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้  แต่ถ้าความจริงที่ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ในแง่ลบกับหน่วยงานก็ไม่จำเป็นต้องนำเสนอทั้งหมด)

               อีกบทบาทหนึ่งของประชาสัมพันธ์  คือ  การทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ  หลากหลายประเภทและอาชีพ   ไม่ว่าจะเป็นด้วยการให้บริการ  การติดต่อประสานงาน  การอำนวยความสะดวก   เป็นต้น  ซึ่งเป็นงานที่มีความละเอียดอ่อนและค่อนข้างจุกจิก  ดังนั้นผู้ที่ทำงานด้านประชาสัมพันธ์จึงต้อง  มีความหนักแน่น  เข้มเข็งพอสมควร  เพราะประชาสัมพันธ์เป็นเหมือนด่านแรกที่จะต้องพบกับ  คน  ซึ่งบางท่านก็มาด้วยความฉุนเฉียว  บางท่านก็มาพร้อมกับยศถาบรรดาศักดิ์  บางท่านมาพร้อมกับรอยยิ้มแสดงถึงไมตรีจิต  และบางท่านก็เข้ามาด้วยความหวังว่าเราจะสามารถช่วยเขาได้จนเราแทบจะลงไป     นั่งพับเพียบด้วยและมีความรู้สึกต้องช่วยเหลืออย่างที่สุด

               จึงอยากให้ผู้ที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทุกท่านพยายามทำตนให้เป็นผู้มีอารมณ์ขัน  มองเรื่อง ขุ่นข้องให้เป็นเรื่องเบา ๆ  ลองใช้วิธีของป้าเม้าบ้างไหมคะ  หากคุณกำลังขุ่นข้องหมองใจ  คุณลองพยายามยิ้ม  ยิ้มให้เต็มที่  ยิ้มให้มากที่สุด  แล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้น  พร้อมที่จะยิ้มให้กับคนรอบข้างต่อไป    

               ไหน...ลองดูซิคะ...

               1  2  3  เอ๊า  ยิ้ม...

               ยิ้ม...อีกนิดค่ะ...

               ยิ้ม...หวาน ๆ  

ว่ากันว่าการยิ้ม  เป็นการบริหารกล้ามเนื้อใบหน้าที่ดี  ทำให้ดูอ่อนกว่าวัยด้วยค่ะ